Hest un bedrief? of bist er een?

 Hoeveel ondernemers hoor je wel niet zeggen; “ik heb een bedrijf”? Maar wanneer je verder vraagt blijkt al gauw dat de ondernemer zelf het bedrijf is. Namelijk, het bedrijf kan niet bestaan zonder de ondernemer. Wanneer deze zou stoppen met werken, zou het bedrijf stoppen met bestaan. De volgende fase in ons model is de overgang van het “zijn” van een bedrijf naar het “hebben” van een bedrijf. Hiervoor moet er kritisch gekeken worden naar zowel de interne organisatie als ook de externe omgeving. Dus of je doel nu is om meer tijd te krijgen, meer ruimte om te ondernemen of gewoon meer structuur en rust… wij helpen je graag met het opzetten van de juiste strategie om dit te bereiken.

1. Luister

Blue Ocean is weer zo’n Amerikaans woord dat je waarschijnlijk niet zo veel zegt. Hoeft ook niet!  hoewel we hier gebruik maken van bewezen strategieën doen we dat nog altijd met een flinke dosis Friese nuchterheid. Aan de hand van de Blue Ocean strategie kijken we naar je klant in plaats van je concurrentie. Wanneer je namelijk alleen kijkt naar wat je concurrenten doen, wil je het al gauw beter doen. Dat lijkt een goed idee. In de praktijk betekent het dat je veel het zelfde zult doen maar dan beter. Dit terwijl je klanten misschien wel andere behoeftes hebben… of juist sommige dingen overbodig vinden waar jij nu wel in investeert! Je bespaart veel geld door overbodige zaken weg te laten en sluit perfect aan op de markt.

2. Experimenteer

Wanneer je weet wat jouw klant belangrijk vindt, kun je daar gelijk vol op inzetten. Helaas is het mogelijk dat de praktijk anders uitpakt. Wat je klanten zeggen geeft een goed idee van wat ze willen. Maar het geeft geen zekerheid. Je kunt dus beter niet direct een hoop geld investeren of je hele organisatie omgooien. Aan de hand van de Growth hack methode wordt er door middel van experimenten gekeken of je klant daad bij woord voegt. Deze experimenten worden gepasseerd op de eerder verzamelde data maar worden nu in de praktijk uitgevoerd. Dit gebeurt op kleine schaal zodat met minimale kosten een maximale potentie kan worden getest. Op basis van feedback wordt het gaandeweg uitgerold.

3. Pas aan

Waar sta je nu? Hoe ziet de interne organisatie er uit? Om je bedrijf zelfstandig te laten draaien moet er naar de processen gekeken worden. Vaak ontstaan er met de tijd verschillende manieren waarop zaken verlopen. Soms worden deze manieren ook vooraf bedacht en bewust ingevoerd. Naarmate een bedrijf wat langer bestaat, de markt veranderd of er nieuwe mensen komen werken… ontstaat er verspilling in het proces (Lees: geld gaat door de afvoer). Door naar deze processen te kijken vanuit een lean perspectief voegen we structuur toe en gaan we verspilling tegen. Deze gedachtengang komt uit Amerika (lean) en wint in een razend tempo aan populariteit in Nederland. Het verschil is dat wij ons niet blind staren op moeilijke, hippe termen… wij doen het Gewoan Su.